اخبار برگزیده

استخاره یا فال؟

 

استخاره در لغت به معنای بهترین خواستن و خیر خواستن از خدا است .و در اصطلاح دینی، واگذاردن انتخاب به خداوند در کاری است که انسان در انجام آن درنگ و تأمل دارد.


دیدگاه‌ها دربارهٔ استخاره

·         روح‌الله خمینی: پس از آنکه انسان به کلی در امری متحیر و وامانده شد، به طوری که نه عقل، او را به خوبی و بدی آن راهنمایی کرد و نه عاقل دیگری راه خیر و شر را به او فهماند، و نه خدای جهان دربارهٔ آن کار تکلیفی و فرمانی داشت که راهنمای او باشد، در این صورت که هیچ راهی برای پیدا خوب و بد در کار نیست و دین‌دار و بی‌دین به ناچار یک طرف را اختیار می‌کنند و کورکورانه و متحیرانه و دودل، آن را انجام می‌دهند.

در این حال بی‌چارگی و دودلی و تحیّر که باید آن را از بدترین حالات بشر شمرد اگر یکی پیدا شود و انسان را به یک سوی کار دل‌گرم کند و با ارده راسخ و امیدوارانه، به کار وادارد، چه منّت بزرگی به انسان دارد.

این جا دین‌داران می‌گویند: خدای عالم که پناه بی‌چارگان و دادرس افتادگان است، در حالت تحیّر و دودلی که در آن حال، انسان بیش‌تر از همهٔ حالات، محتاج به دستگیری است خداوند متعال از عالم رأفت و رحمت و مهربانی‌اش، یک راه امیدی بر روی انسان باز کرده و اگر انسان با این حال اضطرار به او پناه ببرد و از او راهنمایی جوید و عرض کند: «بارالها، این وقتی است که عقل ما و دیگران در پیدا راه خوب و بد، وامانده‌است و راه چاره برای ما نیست، تو که چاره‌ساز بی‌چارگان و عالم به اسرار پنهانی، ما را به یک سوی کار راهنمایی کن و ارادهٔ ما را به یک طرف قوی کن، تو به ما دل‌گرمی ده و از ما دست گیری کن» در این صورت، خدای جهانکه قادر بر پیدا و نهان استیا دل او را به یک سو می‌کشاند و راهنمای قلب او می‌شود که او مقلب القلوب است، یا دست او را به یک طرف تسبیح می‌اندازد، یا بوسیله قرآن، دل او را گرم می‌کند.در قرآن آمده‌است:... کیست که دعای درمانده را چون بخواندش، اجابت می‌کند، و بلا را می‌گرداند.


انواع استخاره

1.     استخاره مطلق: این استخاره، در واقع نوعی طلب خیر است و دیگر فقط مربوط به مواقع شک و دودلی و تردید نیست

2.     استخاره مشورتی: این استخاره، بدین معناست که انسان با مومنان آگاه مشورت کند تا به وسیله این مشورت، خدای متعال خیر انسان را به زبان یکی از طرف‌های مشورت جاری نماید

3.     استخاره قلبی: این استخاره، بدین معناست که شخص از خداوند متعال طلب خیر کند و سپس به آنچه به دل و قلبش افتاد عمل کند

4.     استخاره با قرآن: این استخاره، بدین صورت است که شخص بعد از طلب خیر از خداوند متعال قرآن را بگشاید و آیه اول صفحه دست راست را ملاحظه نماید، اگر آیه رحمتی یا امر به خیری باشد خوب است و اگر آیه غضب یا نهی از شرّی یا امر به شرّی یا عقوبتی باشد بد است و اگر دو پهلو باشد میانه‌است.[

5.     استخاره با تسبیح: این استخاره، بدین صورت است که شخص میانه تسبیح را بگیرد و دوتا دوتا رد کند، اگر آجفت آمد، بد است و اگر طاق آمد خوب است

6.     استخاره با کاغذذات الرقاع: این استخاره، بدین صورت است که شخص در سه عدد کاغذ بنویسد «بکن» و در سه عدد کاغذ دیگر بنویسد «نکن» سپس از خداوند طلب خیر و عافیت کند، آنگاه آنها را مخلوط کند و سه عدد از آنها را بردارد، اگر در هر سه نوشته بود «بکن» یا «نکن» به آن عمل کند و در غیر این صورت، برداشتن کاغد را ادامه دهد تا تعداد یکی از گزینه‌ها به عدد سه برسد و آنگاه بدان عمل کند

 

Normal 0 false false false ENUS XNONE ARSA

ویدئو های مرتبط:

استخاره با قرآن کریم

استخاره با قرآن مجید

استخاره انلاین

استخاره با قرآن آنلاین

فال قرانی

استخاره قرآنی

قرآن آنلاین

استخاره آوینی

استخاره شهید آوینی

استخاره باقران

estekhareh online

Normal 0 false false false ENUS XNONE ARSA منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها